Wie zijn wij

werkWij zijn Avant Care, een zorgaanbieder die ondersteuning vanuit de WMO en Jeugdwet verzorgd. Hiervoor zijn we door de samenwerkingsregio’s Nijmegen en Arnhem gecontracteerd.

Op dit moment zijn we door de volgende Gemeentes gecontracteerd: Regio Nijmegen: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Als zorgaanbieder zijn we in staat alle burgers ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van burgers met een migratie achtergrond. Mensen met een migratie achtergrond lopen relatief vaak vast  in hun leven, onder andere omdat ze niet mee kunnen komen met het systeem in Nederland. Juist voor deze doelgroep is het leven binnen twee culturen extra ingewikkeld. Wij begrijpen uit eigen ervaringen wat dit voor dilemma’s kan opleveren.Onze team van professionals bestaat uit een mix van verschillende culturen en achtergronden. Daardoor kunnen wij met onze aanpak goed aansluiten bij wat deze groep nodig heeft. Burgers met een migratie achtergrond kunnen vaak niet bereikt en goed bediend worden door de reguliere instellingen. Hierdoor voelt men zich “buiten gesloten” en blijft veel leed verborgen. Om vertrouwen terug te winnen helpt het begeleid te worden door iemand die ook uit een andere cultuur komt. Iemand die tegelijkertijd opgeleid is om anderen te begeleiden in het leren van vaardigheden om zodoende goed en zelfstandig te kunnen functioneren.

Wij werken volgens de presentie -en cultuur sensitieve benadering. Dit betekent naast de cliënt staan, een brede aanpak op alle levensterreinen en uitgaan van de keuzes en beleving van de cliënt. Wij durven daarbij buiten de traditionele kaders te denken om te doen wat nodig is. Ons uitgangspunt is dat de cliënt het heft weer in eigen handen neemt en de kracht en verantwoordelijkheid voelt om zijn/haar leven weer op te pakken.

Samen, door onze verschillende achtergrond en met onze eigen specifieke kennis en ervaring kunnen we een brede groep aanspreken en begeleiding op maat bieden. Hierdoor wordt het zelfstandig functioneren vergroot en is het streven om aan het eind van het traject met weinig of zonder ondersteuning verder te kunnen.