Wie zijn wij

Wij zijn Avant Care, een zorgaanbieder die ondersteuning vanuit de WMO en Jeugdwet verzorgd. Hiervoor zijn we door de samenwerkingsregio’s Nijmegen en Arnhem gecontracteerd.

Werkwijze

Als basis voor ons begeleidingstraject gebruiken wij de presentiebenadering. Het gaat er hierbij om een vertrouwensrelatie aan te gaan met de cliënt vanuit persoonlijke betrokkenheid.

Kwaliteitsbeleid

Avant Care werkt volgens de kantelingprincipes. Dit betekent dat wij cliënten stimuleren naar zelfredzaamheid met inzet van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.

Voor wie

Voor wie

Voor het krijgen van ondersteuning heb je een maatwerkvoorziening van de Gemeente (WMO of Jeugd) of een indicatie van het CIZ nodig. Heb je deze inmiddels gekregen dan kunnen we samen met jou naar de mogelijkheden kijken.

WMO en Jeugd

WMO en Jeugd

Wij verzorgen trajecten in het kader van de WMO en Jeugdwet. In opdracht van de Gemeentes en in samenwerking met de Sociale Wijkteams maken we samen met de cliënt een plan van aanpak en gaan daarmee aan de slag.

Asielzoekers

Asielzoekers

Wij zijn vanaf 2016 tot 2022 gecontracteerd voor het leveren van begeleiding en zorg aan mensen die in een asielprocedure zitten. Zowel jeugdigen als volwassenen kunnen en mogen door Avant Care ondersteund worden.  Aanmeldingen kunnen vanuit de daarvoor gemachtigde instanties plaats vinden.

Voor meer informatie bel - 024 84 54 158 -

Wij staan jou graag te woord

Contact
caret-down caret-up caret-left caret-right
Cliënt
"Ik vind het fijn begeleid te worden door iemand die dezelfde taal spreekt en mijn cultuur kent. Hierdoor word ik beter en sneller geholpen. Dit maakt het makkelijker om in de Nederlandse samenleving te integreren"
Medewerker
"Als medewerker bij Avant Care heb ik de mogelijkheid datgeen te doen wat nodig is. Ik kan mijn tijd volledig inzetten voor het ondersteunen van cliënten"
Coördinator
"We proberen de bureacratie zo klein mogelijk te houden. Ons uitgangspunt is het welzijn van de cliënten"