Werkwijze

office-336368_1920

Als basis voor ons begeleidingstraject gebruiken wij de presentiebenadering. Het gaat er hierbij om een vertrouwensrelatie aan te gaan met de cliënt vanuit persoonlijke betrokkenheid. ‘Het er zijn voor de ander’ en gezamenlijk aan de slag gaan staan hierin centraal. De cliënt bepaalt daarbij de doelstellingen en het tempo. Wij stimuleren de cliënt om zelf zijn/haar oplossingen te bedenken en uit te voeren, daarbij uitgaande van de eigen kwaliteiten en het netwerk.

Afhankelijk van de opdracht van het Buurtteam cq Sociale Wijkteam (WMO en Jeugd) en de vraag en behoefte van de cliënt geven we samen invulling aan het ondersteuningsplan. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het eigen netwerk. Bij het opstellen en het uitvoeren van het plan maken we gebruik van verschillende technieken en methoden. Een greep hieruit:

  • Cultuur sensitieve benadering
  • Presentiebenadering
  • SMART- methode

Het traject van de begeleiding is opgedeeld in 4 fases.

werkwijzeIn de eerste fase brengen wij de mogelijkheden in beeld aan de hand van de uitgebreide vaardigheden-checklist om gezamenlijk de basisvaardigheden van de cliënt te bepalen (ZRM). De cliënt krijgt inzicht wat het traject betekent voor diens dagelijks leven.

In de tweede fase benoemt de cliënt de hulpvragen in samenwerking met de begeleider via de SMART– methode. Hieruit volgt een individueel begeleidingsplan ondertekent door de cliënt. Hierin staan de doelstellingen beschreven, maar ook afspraken wat de begeleiding behelst.

Tijdens de derde uitvoerende fase voeren wij op afgesproken tijden tussentijds (max 6 maanden) met de cliënt en indien mogelijk en gewenst sociale omgeving voortgangsgesprekken. Wij houden het wijkteam ervan op de hoogte.

In de laatste vierde fase wordt het gehele traject geëvalueerd. Er wordt dan ook gekeken of het aanvragen om voortzetting noodzakelijk is en zo ja in welke vorm.

Regelmatig voert de teamleider gesprekken met de begeleider over diens trajecten en bewaakt de voortgang en de evaluatiemomenten.