Asielzoekers

Wij zijn vanaf 2016 gecontracteerd voor het leveren van begeleiding en zorg aan mensen die in een asielprocedure zitten. Zowel jeugdigen als volwassenen kunnen en mogen door Avant Care ondersteund worden.  Aanmeldingen kunnen vanuit de daarvoor gemachtigde instanties plaats vinden.

Reporters_20015762