Werkwijze

office-336368_1920

Als basis voor ons begeleidingstraject gebruiken wij de presentiebenadering. Het gaat er hierbij om een vertrouwensrelatie aan te gaan met de cliënt vanuit persoonlijke betrokkenheid. ‘Het er zijn voor de ander’ en gezamenlijk aan de slag gaan staan hierin centraal. De cliënt bepaalt daarbij de doelstellingen en het tempo. Wij stimuleren de cliënt om zelf zijn/haar oplossingen te bedenken en uit te voeren, daarbij uitgaande van de eigen kwaliteiten en het netwerk.

Afhankelijk van de opdracht van het Sociale Wijkteam (WMO en Jeugd) en de vraag en behoefte van de cliënt geven we samen invulling aan het ondersteuningsplan. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het eigen netwerk. Bij het opstellen en het uitvoeren van het plan maken we gebruik van verschillende technieken en methoden. Een greep hieruit:

  • Cultuur sensitieve benadering
  • Presentiebenadering
  • Socratisch coachmodel
  • Sociaal competentiemodel
  • Empowerment benadering
  • Systemisch werk
  • SMART- methode

Binnen het begeleidingstraject wordt er gewerkt in verschillende fases;

werkwijzeIn de eerste fase worden de hulpvragen in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide vaardigheden-checklist om gezamenlijk de basisvaardigheden van de cliënt te bepalen. Vervolgens wordt de hulpvraag van de cliënt specifieker gemaakt d.m.v. de doelenkaart. In deze fase moet het voor de cliënt inzichtelijk worden wat het traject betekent in zijn of haar dagelijks leven.

In de tweede fase worden de hulpvragen gedetailleerd beschreven door cliënt, in samenwerking met de begeleider en met behulp van de SMART[1]– methode. Vervolgens wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld voor de cliënt. Hierin staan de doelstellingen beschreven, maar ook afspraken over hoe de begeleiding eruit ziet. De begeleider stelt een eigen werkplan op met daarin de te gebruiken methodes en technieken.

In de derde fase wordt het plan uitgevoerd, waarbij op afgesproken tijden tussentijds met de cliënt voortgangsgesprekken worden gevoerd. Na de uitvoering, in de laatste fase, wordt het gehele traject geëvalueerd.

[1]
Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdsgebonden